Bộ máy tổ chức

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* TRƯỞNG KHOA : PGS.TS Nguyễn Thị Lệ

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của khoa theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Phụ trách tổ chức nhân sự, tài chính, thi đua khen thưởng.

- Xây dựng chiến lược phát triển khoa.

- Phụ trách công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đại học và sau đại học.

- Phụ trách công tác đối ngoại, quan hệ với doanh nghiệp, NCKH và chuyển giao công nghệ.

- Duyệt các thông tin đưa lên trang web của khoa, công tác cố vấn học tập.

- Sinh hoạt tại bộ môn Công nghệ May

- Điện thoại : 0989 731 705

- Email: le.nguyenthi@haui.edu.vn

* PHÓ TRƯỞNG KHOA : Tiến sĩ Lưu Thị Tho

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Phụ trách công tác nề nếp giảng dạy

- Phụ trách công tác kế hoạch, công tác đảm bảo chất lượng đào tạo đại học và cao đẳng.

- Phụ trách công tác thi GV dạy giỏi.

- Phụ trách công tác sinh viên NCKH.

- Liên hệ, quản lý các đoàn thực tập, tham quan cho GV, sinh viên với nhà máy, công ty.

- Chịu trách nhiệm thu thập, biên tập và đưa thông tin lên trang Web của khoa.

- Phụ trách và sinh hoạt tại bộ môn Công nghệ Vật liệu dệt May

* PHÓ TRƯỞNG KHOA : Thạc sĩ :Đinh Mai Hương

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Phụ trách công tác Giáo viên chủ nhiệm

- Phụ trách công tác sinh viên, các hoạt động phong trào.

- Phụ trách công tác thực hành tại xưởng trường, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trong khoa, công tác 5S

- Phụ trách công tác thi tay nghề, chứng chỉ nghề nghiệp.

- Phụ trách và sinh hoạt tại bộ môn Công nghệ May

* BAN CHI ỦY CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2018

1. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ : Bí thư

2. Đồng chí Đinh Mai Hương : Phó bí thư

* BCH CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2018- 2022

1. Cô Nguyễn Thị Kim Hòa – Chủ tịch CĐ

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

2. Thầy Nguyễn Phương Việt : Phó chủ tịch CĐ

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

3. Cô Đoàn Thị Thu Thủy : Ủy viên

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

* BCH LCĐ KHOA NHIỆM KỲ 2016-2019

1. Cô Nguyễn Thị Hiền Nga – Bí thư

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Điện thoại : 0989 456 862

Email : hiennga207.dhcn@gmail.com

* BỘ MÔN

1. Bộ môn Công nghệ May

Trưởng Bộ môn : Ths. Đinh Mai Hương

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Điện thoại : 0947 537 677

- Email: huongdinhmai@gmail.com

2. Bộ môn Thiết kế Thời trang

Trưởng Bộ môn : Thạc sĩ Nguyễn Phương Việt

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Điện thoại : 0904 176 558

- Email: nguyenphuongviet@gmail.com

3. Tổ môn Công nghệ Vật liệu dệt may

Trưởng bộ môn : TS Lưu Thị Tho

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Điện Thoại : 0988 278 230

Email :

* CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG

1. Giáo vụ: Thạc sĩ : Trần Thúy Hằng

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Điện thoại: 0987 311 969

- Email: thuyhang6169@gmail.com

2. Giáo viên chủ nhiệm : Thạc sĩ Phạm Thị Duyên Hải

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Điện thoại : 0977 832 468

- Email: phamthiduyenhai@gmail.com

3. Giáo viên chủ nhiệm : Thạc sĩ Nguyễn Thị Hiền Nga

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Điện thoại : 0989 456 862

- Email : hiennga207.dhcn@gmail.com

* BAN CỐ VẤN HỌC TẬP

1. PGS.TS Nguyễn Thị Lệ : Trưởng ban

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Điện thoại : 0989 731 705

- Email: le.nguyenthi@haui.edu.vn

2. Cô Đoàn Thị Thu Thủy

Phụ trách : CVHT hệ ĐH May- Khóa 12

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Điện Thoại : 0963 718 886

- Email : doanthuy7575@gmail.com

4. Thạc sĩ : Hoàng Thị Thanh Luyến

Phụ trách : CVHT ĐH May - K14

5. Thạc sĩ Đỗ Thị Thủy

Phụ trách : CVHT ĐH May- Khóa 13* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Điện Thoại : 098 9845 299

- Email : dothuyhd2011@gmail.com

6. Thạc sĩ : Vũ Thu Huyền

Phụ trách : Cố vấn HT : ĐHTK-K11, ĐHTK-K12; ĐHTK 13, ĐHTK.K14, ĐHTK.K15

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Điện Thoại : 0947 781 466

- Email :huyenvu28893@gmail.com

7. Thạc sĩ : Phạm Thị Huyền

Phụ trách : CVHT ĐHMay khóa 15

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Điện thoại : 0983 497 107

- Email :

8. Thạc sĩ : Nguyễn Gia Linh

Phụ trách : CVHT ĐHVLDM khóa 14, ĐH VLDM khóa 15

* SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

- Điện Thoại : 0906 230 483

- Email :