Tại sao cần tham dự seminar ?

Một trong những sinh hoạt không thể thiếu được trong học thuật và nghiên cứu khoa học là seminar. Một trường đại học không có những buổi seminar thì khó được coi là một trung tâm học thuật và khoa học. Chúng ta kỳ vọng sinh viên và giảng viên tự giác đi dự seminar, nhưng trong thực tế, kỳ vọng này có vẻ quá cao xa. Nhiều sinh viên, giảng viên và nhà khoa học xem thường, thậm chí không tham dự những sinh hoạt seminar.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu một số phương pháp tạo hình vật liệu thời trang trong đào tạo ngành Thiết kế thời trang

Ngày 7/11/2018, Hội đồng đã nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu một số phương pháp tạo hình vật liệu thời trang trong đào tạo ngành Thiết kế thời trang”. Đề tài do ThS. Vũ Huyền Trang - Giảng viên khoa Công nghệ May và Thiết kế Thời trang chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu đề tài do TS. Nguyễn Anh Tuấn là chủ tịch hội đồng .

Xem thêm