ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA SINH VIÊN KHOA CN MAY & TKTT NĂM HỌC 2020-2021

Năm học 2020-2021, các giảng viên và sinh viên khoa Công nghệ May & TKTT đã có những nỗ lực vượt bậc trong hoạt động NCKH. Kết quả được thể hiện bởi  6 đề tài sinh viên NCKH đã được nghiệm thu với các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Xem thêm

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA CN MAY & TKTT NĂM HỌC 2020-2021

Năm học 2020-2021, các giảng viên và sinh viên khoa Công nghệ May & TKTT đã có những nỗ lực vượt bậc trong hoạt động NCKH. Kết quả được thể hiện bởi  4 đề tài NCKH cấp trường do giảng viên chủ trì và thực hiện đã được nghiệm thu.

Xem thêm

BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ, KHOA CN MAY & TKTT NĂM HỌC 2020-2021

Năm học 2020-2021, các giảng viên và sinh viên khoa Công nghệ May & TKTT đã có những nỗ lực vượt bậc trong hoạt động NCKH. Kết quả được thể hiện bởi 5 bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí và sách của hội nghị quốc tế (trong danh mục ISI/Scopus) và 21 bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí KHCN, hội nghị KHCN trong nước. Các bài báo quốc tế

Xem thêm

Tại sao cần tham dự seminar ?

Một trong những sinh hoạt không thể thiếu được trong học thuật và nghiên cứu khoa học là seminar. Một trường đại học không có những buổi seminar thì khó được coi là một trung tâm học thuật và khoa học. Chúng ta kỳ vọng sinh viên và giảng viên tự giác đi dự seminar, nhưng trong thực tế, kỳ vọng này có vẻ quá cao xa. Nhiều sinh viên, giảng viên và nhà khoa học xem thường, thậm chí không tham dự những sinh hoạt seminar.

Xem thêm