ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA CN MAY & TKTT NĂM HỌC 2020-2021

Năm học 2020-2021, các giảng viên và sinh viên khoa Công nghệ May & TKTT đã có những nỗ lực vượt bậc trong hoạt động NCKH. Kết quả được thể hiện bởi  4 đề tài NCKH cấp trường do giảng viên chủ trì và thực hiện đã được nghiệm thu.

TT

Tên Công trình khoa học

Cấp công trình khoa học

Tóm tắt nội dung

Tác giả, chủ nhiệm/chủ biên

1

Nghiên cứu tính toán định mức chỉ trong may công nghiệp

Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Công nghiệp HN

Xác định mô hình tính lượng chỉ tiêu hao cho 24 loại đường may thông dụng trong may công nghiệp; Thiết lập phần mềm tính định mức chỉ cho sản phẩm may, đơn hàng trong may công nghiệp.

PGS. TS Nguyễn Thị Lệ
(Chủ nhiệm)

Ths. Phạm Thị Huyền

ThS. Nguyễn Thị Y Ngọc

ThS. Nguyễn Thị Mai Hoa

ThS. Nguyễn Trọng Tuấn

2

Nghiên cứu chế tạo Ma - nơ - canh theo kích thước cơ thể nữ sinh trường Đại học công nghiệp Hà Nội ứng dụng thiết kế mẫu trong may mặc

Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Công nghiệp HN

Đề tài nghiên cứu chế tạo thành công cơ thể Ma nơ canh theo cơ thể nữ sinh ĐHCNHN ứng dụng vào thiết kế mẫu mawy mặc

Th.S. Nguyễn Văn Du
(Chủ nhiệm)

Th.S. Nguyễn Thị Mai Hoa

Th.S. Hoàng Thị Thanh Luyến

3

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo vẽ mỹ thuật cho sinh viên ngành Công nghệ may https://fgd.haui.edu.vn//media/-202107/t-281737341.jpghttps://fgd.haui.edu.vn//media/-202107/t-281737341.jpg

Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Công nghiệp HN

Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo vẽ mỹ thuật cho sinh viên ngành Công nghệ may https://fgd.haui.edu.vn//media/-202107/t-281737341.jpghttps://fgd.haui.edu.vn//media/-202107/t-281737341.jpg

ThS. Nguyễn Phương Việt
(Chủ nhiệm)

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hương

ThS. Phan Thị Phương

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai

ThS. Vũ Huyền Trang

4

Nghiên cứu lựa chọn vải dệt thoi đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí dùng cho quần áo bảo hộ lao động sinh viên - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Công nghiệp HN

Đề tài đã lựa chọn và đề xuất được một số loại vải, kiểu dệt, khối lượng g/m2 của vải dệt thoi có tính thấm hút và tính thoáng khí cao góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao hiệu quả lao động cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

TS. Lưu Thị Tho (Chủ nhiệm)

ThS. Nguyễn Thị Mai

ThS. Nguyễn Gia Linh

ThS. Nguyễn Thị Kim Hòa

ThS. Phạm Thị Thắm

Tác giả : PGS.TS Nguyễn Thị Lệ

  • Thứ Tư, 17:23 28/07/2021

Tags: