Địa chỉ liên hệ

Khoa Công nghệ May- TKTT

Nhà B4 - Cơ sở 2 - Khu B Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Phường Tây Tựu - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

Điện Thoại : 043.7655225

Email: khoacnmvtt@haui.edu.vn