ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA CN MAY & TKTT NĂM HỌC 2020-2021

Năm học 2020-2021, các giảng viên và sinh viên khoa Công nghệ May & TKTT đã có những nỗ lực vượt bậc trong hoạt động NCKH. Kết quả được thể hiện bởi  4 đề tài NCKH cấp trường do giảng viên chủ trì và thực hiện đã được nghiệm thu.

Xem thêm

BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ, KHOA CN MAY & TKTT NĂM HỌC 2020-2021

Năm học 2020-2021, các giảng viên và sinh viên khoa Công nghệ May & TKTT đã có những nỗ lực vượt bậc trong hoạt động NCKH. Kết quả được thể hiện bởi 5 bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí và sách của hội nghị quốc tế (trong danh mục ISI/Scopus) và 21 bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí KHCN, hội nghị KHCN trong nước. Các bài báo quốc tế

Xem thêm