BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ, KHOA CN MAY & TKTT NĂM HỌC 2020-2021

Năm học 2020-2021, các giảng viên và sinh viên khoa Công nghệ May & TKTT đã có những nỗ lực vượt bậc trong hoạt động NCKH. Kết quả được thể hiện bởi 5 bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí và sách của hội nghị quốc tế (trong danh mục ISI/Scopus) và 21 bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí KHCN, hội nghị KHCN trong nước. Các bài báo quốc tế

  1. Các bài báo quốc tế

TT

Tên bài báo/báo cáo

Tên Tạp chí/sách

Tác giả

1


Development of 3D Breast Measurement System Using Structured Light for Bra Design

Intelligent Systems
and Networks (ICISN21)

Luu Thi Hong Nhung

Nguyen Ngoc Tu

Nguyen Nhat Trinh

Phạm Minh Hieu

Nguyen Thi Dieu Linh

Nguyen Thi Le

2

Mannequin Modeling from 3D Scanning Data

Intelligent Systems
and Networks (ICISN21)

Do Thi Thuy

Nguyen Thi Thuy Ngoc

Ngo Chi Trung

Nguyen Thi Le

3

Cycle time enhancement by simulated annealing for a practical assembly line balancing problem

Informatica, Volume 44 Number 2, pp.127-138

Dinh Mai Huong

Nguyen Viet Dung

Trương Van Long

Do Phan Thuan

Phan Thanh Thao

Nguyen Duc Nghia

4

Using the Essential Oils Extracted from Vietnamese Plants as Antibacterial Agents for Nonwoven Polyethylene Fabric;

Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2020)

Luu Thi Tho

Vu Thi Hong Khanh

Tran Thi Phuong Thao

5

Effect of Crosslinking Agent and Chitosan Molecular Weight on the Mechanical Properties of Chitosan-Treated Cotton Fabric.

Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2020)

Luu Thi Tho

Vu Thi Hong Khanh

  1. Các bài báo trong nước

TT

Tên bài báo/báo cáo

Tên Tạp chí/Kỷ yếu

Tác giả

1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ MAY TỚI LƯỢNG TIÊU HAO CHỈ CHO CÁC ĐƯỜNG MAY 301, 504 VÀ 516

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, tập 57, số 1 tháng 2/2021, trang 87-90

Nguyễn Thị Lệ

Nguyễn Minh Hạnh

Trần Thị Khánh Linh

Phạm Thị Bích Đào

Vũ Thị Ngọc

Phạm Thị Phượng

Phạm Thị Huyền

2

NGHIÊN CỨU ĐỊNH MỨC CHỈ TRONG MAY CÔNG NGHIỆP

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ HaUI lần thứ V

Nguyễn Thị Lệ

Phạm Thị Huyền

Nguyễn Thị Y Ngọc

Nguyễn Thị Mai Hoa

Nguyễn Trọng Tuấn

3

Nghiên cứu đặc điểm nhân trắc phần ngực nữ sinh miền Bắc Việt Nam

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ HaUI lần thứ V

Lưu Thị Hồng Nhung

Nguyễn Nhật Trinh

Hà Công Minh Hoàng

Nguyễn Thị Lệ

4

Nghiên cứu đo áp lực của áo ngực ứng dụng cảm biến áp khí

Kỳ yếu hội nghị đo lường toàn quốc lần thứ VII

Lưu Thị Hồng Nhung

Nguyễn Nhật Trinh

Nguyễn Thị Lệ

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới quyết định lựa chọn nhà cung cấp vải của doanh nghiệp may tại Việt nam

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ HaUI lần thứ V

Đỗ Thị Thủy

Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Ánh Mây

Đào Thị Phương Thảo

Giáp Thu Trang

6

Xác định sự thay đổi mức độ quan trọng của các bước trong qui trình lựa chọn nhà cung cấp vải của doanh nghiệp may hàng FOB

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ HaUI lần thứ V

Đỗ Thị Thủy

Nguyễn Vân Anh

7

Apply Genetic Algorthithm to Solve Assembly Line Balancing Problem

Hội nghị khoa học toàn quốc về Dệt May, Da - Giầy lần thứ 2

Phan Thanh Thảo

Trương Văn Long

Đinh Mai Hương

Nguyễn Việt Dũng

Đỗ Phan Thuận

8

Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp cân bằng dây chuyền may sản phẩm áo Polo-Shirt tại Việt Nam

Hội nghị khoa học toàn quốc về Dệt May, Da - Giầy lần thứ 2

Phan Thanh Thảo

Đinh Mai Hương

9

Nghiên cứu xác định thời gian may hợp lý một số nguyên công may hợp lý một số nguyên công may sản phẩm Polo-Shirt

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, tháng 6/2021

Đinh Mai Hương

Phan Thanh Thảo

10

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo vẽ mỹ thuật cho sinh viên ngành Công nghệ may

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, số 36, tháng 3/2021, trang 92- 96

Nguyễn Phương Việt

11

Bảo tồn và phát huy làng nghề dệt lụa Vạn Phúc- Hà Đông

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 435, tháng 8/2020, trang 92- 94

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

12

Bố cục trang trí lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Kỷ yếu Hội Nghị NCKH của nghiên cứu sinh 2019, trang 380- 386, tháng 11/2020

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

13

Đặc sắc Mỹ thuật cổ Việt nam

Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, số 314 +315, tháng 3+4/ 2021, trng 25- 28

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

14

Thẩm mỹ trong thiết kế áo dài hiện đại của phụ nữ Việt

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 440 tháng 10, tr 54 – 57.

Nguyễn Thị Loan

15

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH ÁO DÀI CỦA PHỤ NỮ VIỆT VỚI TƯƠNG QUAN TẠO HÌNH ÁO DÀI CỦA NGƯỜI CHĂM VÀ ÁO SƯỜN XÁM TRUNG HOA

Kỷ yếu Hội nghị nghiên khoa học của nghiên cứu sinh 2019, Nxb Thế giới, tr 350 -366, tháng 11/2020

Nguyễn Thị Loan

17

Trang trí trên Long bào của các vua triều Nguyễn

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật số 458, tháng 4, Tr. 72 - 76

Vũ Huyền Trang

18

Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu tới độ ẩm của vải dệt thoi vân chéo

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Haui lần V

Lưu Thị Tho

Nguyễn Thị Mai

19

Ảnh hưởng của kiểu dệt tới một số tính chất cơ lý của vải dệt kim đan ngang từ sợi PA/Spandex

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Haui lần V

Lưu Thị Tho

Nguyễn Thị Mai

20


Nghiên cứu sự thay đổi ánh màu của vải len trong quá trình xử lý nhiệt định hình

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 57 - Số 2 (4/2021)

Chu Diệu Hương

Đỗ Tấn Thịnh

Lưu Thị Tho

21

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CÀI SỢI CHUN TỚI MỘT SỐ THÔNG SỐ CẤU TRÚC VÀ ĐỘ GIÃN CỦA VẢI DỆT KIM SINGLE
DỆT TỪ SỢI POLYESTER

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 57 - Số 3 (6/2021)

Đào Thị Chinh Thùy

Lưu Thị Tho

Mai Thị Hoài

Chu Diệu Hương

Tác giả : PGS. TS Nguyễn Thị Lệ

  • Thứ Tư, 17:20 28/07/2021

Tags: