Giới thiệu

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Tên giao dịch quốc tế:Hanoi University of Industry (viết tắt là HaUI)

Trụ sở chính:xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Cơ sở 2:xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Cơ sở 3:Phường Lê Hồng Phong, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 84-04 37655 391

Fax: 84-04 37655 261

Website:https://www.haui.edu.vn

Email:dhcnhn@haui.edu.vn