Ngành nghề đào tạo

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO

TT

Ngành đào tạo

Chuẩn đầu ra

1

Công nghệ May

tải về tại đây

2

Thiết kế thời trang

tải về tại đây

3

Công nghệ Vật liệu Dệt may

tải về tại đây