Tin tiêu điểm

Lịch giảng dạy thực hành tuần từ 28/3 đến 3/4/2022

Thứ Năm, 09:26 24/03/2022
THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY-TKTT NĂM 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY-TKTT NĂM 2019

Thứ Sáu, 10:53 01/03/2019
TẠM BIỆT SINH VIÊN KHÓA 9 - NGÀY MAI TA GẶP LẠI

TẠM BIỆT SINH VIÊN KHÓA 9 - NGÀY MAI TA GẶP LẠI

Thứ Bảy, 10:35 08/09/2018

Thông tin tuyển dụng của công ty NITORI FURNITURE VIETNAM EPE.

Thứ Sáu, 08:10 16/06/2017

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

Thứ Sáu, 11:31 10/03/2017

Các bài đã đăng

Lịch giảng dạy thực hành tuần 16 (HK1) tuần từ 24/12 đến 31/12/2023

Thứ Sáu, 13:37 22/12/2023

Lịch giảng dạy thực hành tuần 15 (HK1) tuần từ 18/12/2023 đến 24/12/2023

Thứ Sáu, 08:49 15/12/2023

Lịch giảng dạy thực hành tuần 14 (HK1) từ 11/12 đến 17/12/2023

Thứ Sáu, 08:20 08/12/2023

Lịch giảng dạy thực hành tuần 13 (HK1) tuần từ 4/12/2023 đến 10/12/2023

Thứ Sáu, 13:33 01/12/2023

Lịch giảng dạy thực hành tuần 12 (HK1) tuần từ 28.12.2023 đến 3.12.2023

Thứ Sáu, 15:21 24/11/2023

Lịch giảng dạy thực hành tuần 14 (HK1) từ 12.12 đến 17.12.2022

Chủ Nhật, 08:34 11/12/2022

Lịch giảng dạy thực hành tuần 13 từ 5/12 đến 11/12/2022

Thứ Sáu, 14:49 02/12/2022

Lịch giảng dạy thực hành tuần 12 (HK1) tư 28/11 đến 4/12/2022

Thứ Sáu, 14:12 25/11/2022

Lịch giảng dạy thực hành tuần 11 (HK1) từ 21/11 đến 27/11/2022

Thứ Sáu, 16:09 18/11/2022

Lịch giảng dạy thực hành tuần 10 (HK1) từ 14/11 đến 20/11/2022

Thứ Sáu, 21:00 11/11/2022

Video giới thiệu