Tin tiêu điểm

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY-TKTT NĂM 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY-TKTT NĂM 2019

Thứ Sáu, 10:53 01/03/2019
TẠM BIỆT SINH VIÊN KHÓA 9 - NGÀY MAI TA GẶP LẠI

TẠM BIỆT SINH VIÊN KHÓA 9 - NGÀY MAI TA GẶP LẠI

Thứ Bảy, 10:35 08/09/2018

Thông tin tuyển dụng của công ty NITORI FURNITURE VIETNAM EPE.

Thứ Sáu, 08:10 16/06/2017

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

Thứ Sáu, 11:31 10/03/2017
Hội chợ Thời trang Việt Nam 2015

Hội chợ Thời trang Việt Nam 2015

Thứ Sáu, 11:26 25/12/2015

Các bài đã đăng

Lịch giảng dạy thực hành tuần 47 (HK2) từ 7/7 đến 13/7/2020

Thứ Sáu, 14:31 03/07/2020

Lịch giảng dạy thực hành tuần 46 (HK2) từ 29/6 đến 5/7/2020

Thứ Sáu, 14:09 26/06/2020

Lịch giảng dạy thực hành tuần 45 từ 22/6 đến 28/6/2020

Thứ Sáu, 16:00 19/06/2020

Lịch giảng dạy thực hành tuần 44 (HK2) từ 15/6 đến 21/6/2020 (DC PM+XM) 13.6

Chủ Nhật, 16:54 14/06/2020

Lịch giảng dạy thực hành tuần 44 (HK2) từ 15/6 đến 21/6/2020

Thứ Sáu, 14:38 12/06/2020

Lịch giảng dạy thực hành tuần 5 (HK1) từ 16/9 đến 22/9/2019

Thứ Bảy, 16:57 14/09/2019

Lịch giảng dạy thực hành tuần 4 (HK1) từ 9/9 đên 15/9/2019 (DC PH+XM)

Chủ Nhật, 15:49 08/09/2019

Lịch giảng dạy thực hành tuần 4 (HK1) từ 9/9 đến 15/9/2019

Thứ Sáu, 15:03 06/09/2019

Lịch giảng dạy thực hành tuần 3 (HK1) từ 3/9 đến 9/9/2019 (DC 2.9)

Thứ Hai, 15:54 02/09/2019

Lịch giảng dạy thực hành tuần 3 (HK1) từ 3/9 đến 8/9/2019

Thứ Sáu, 14:26 30/08/2019

Video giới thiệu