Tin tiêu điểm

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY-TKTT NĂM 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY-TKTT NĂM 2019

Thứ Sáu, 10:53 01/03/2019
TẠM BIỆT SINH VIÊN KHÓA 9 - NGÀY MAI TA GẶP LẠI

TẠM BIỆT SINH VIÊN KHÓA 9 - NGÀY MAI TA GẶP LẠI

Thứ Bảy, 10:35 08/09/2018

Thông tin tuyển dụng của công ty NITORI FURNITURE VIETNAM EPE.

Thứ Sáu, 08:10 16/06/2017

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

Thứ Sáu, 11:31 10/03/2017
Hội chợ Thời trang Việt Nam 2015

Hội chợ Thời trang Việt Nam 2015

Thứ Sáu, 11:26 25/12/2015

Các bài đã đăng

Lịch giảng dạy thực hành tuần 47 (HK2) từ 7/7 đến 13/7/2020

Thứ Sáu, 14:31 03/07/2020

Lịch giảng dạy thực hành tuần 46 (HK2) từ 29/6 đến 5/7/2020

Thứ Sáu, 14:09 26/06/2020

Lịch giảng dạy thực hành tuần 45 từ 22/6 đến 28/6/2020

Thứ Sáu, 16:00 19/06/2020

Lịch giảng dạy thực hành tuần 44 (HK2) từ 15/6 đến 21/6/2020 (DC PM+XM) 13.6

Chủ Nhật, 16:54 14/06/2020

Lịch giảng dạy thực hành tuần 44 (HK2) từ 15/6 đến 21/6/2020

Thứ Sáu, 14:38 12/06/2020

Lịch giảng dạy thực hành tuần 9 (HK1) từ 14/10 đến 20/10/2019

Thứ Sáu, 14:04 11/10/2019

Lịch giảng dạy thực hành tuần 8(HK1) từ 7/10 đến 13/10/2019 (ĐC PH+XM)

Chủ Nhật, 16:33 06/10/2019

Lịch giảng dạy thực hành tuần 8 (HK1) từ 7/10 đến 13/10/2019

Thứ Sáu, 13:55 04/10/2019

Lịch giảng dạy thực hành tuần 7 (HK1) từ 30/9 đến 6/10/2019 (ĐC PH.XM)

Chủ Nhật, 15:19 29/09/2019

Lịch giảng dạy thực hành tuần 7 (HK1) từ 30/9 đến 6/10/2019

Thứ Sáu, 08:40 27/09/2019

Video giới thiệu