THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY-TKTT 2019

Tổng chỉ tiêu các ngành Khoa Công nghệ May & Thiết kế Thời trang: 290

Xem thêm

Thông báo "Ngày hội việc làm Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2017"

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có cơ hội tiếp cận thị trường lao động và tìm được việc làm phù hợp trước khi tốt nghiệp, Doanh nghiệp có thể quảng bá hình ảnh và tìm được ứng viên tốt nhất, Nhà trường tổ chức chương trình “Ngày hội việc làm Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2017”:

Xem thêm