Lịch giảng dạy thực hành tuần 2 (HK1) tuần từ 11/3/2024 đến 17/3/2024

Sinh viên có thể xem file đính kèm

/media/30/uffile-upload-no-title30002.xls

  • Thứ Sáu, 13:37 08/03/2024

Tags:

Tin tiêu điểm

Lịch giảng dạy thực hành tuần từ 28/3 đến 3/4/2022

Thứ Năm, 09:26 24/03/2022
THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY-TKTT NĂM 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY-TKTT NĂM 2019

Thứ Sáu, 10:53 01/03/2019
TẠM BIỆT SINH VIÊN KHÓA 9 - NGÀY MAI TA GẶP LẠI

TẠM BIỆT SINH VIÊN KHÓA 9 - NGÀY MAI TA GẶP LẠI

Thứ Bảy, 10:35 08/09/2018

Thông tin tuyển dụng của công ty NITORI FURNITURE VIETNAM EPE.

Thứ Sáu, 08:10 16/06/2017

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

Thứ Sáu, 11:31 10/03/2017

Các bài đã đăng

Lịch giảng dạy thực hành tuần 8 (HK2) tuần từ 22/4 đến 28/4/2024

Thứ Hai, 14:01 22/04/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 7 (HK2) tuần từ 15/4/2024 đến 21/4/2024

Thứ Sáu, 13:52 12/04/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 6 (HK2) tuần từ 8/12 đến 14/4/2024

Thứ Sáu, 13:33 05/04/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 5 (HK2) từ 1/4/2024 đến 7/4/2024

Thứ Sáu, 13:29 29/03/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 4 (HK2) từ 25/3 đến 31/3/2024

Thứ Bảy, 10:09 23/03/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 1 (HK1) từ 4/3/2024 đến 10/3/2024

Thứ Tư, 10:20 28/02/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 16 (HK1) tuần từ 24/12 đến 31/12/2023

Thứ Sáu, 13:37 22/12/2023

Lịch giảng dạy thực hành tuần 15 (HK1) tuần từ 18/12/2023 đến 24/12/2023

Thứ Sáu, 08:49 15/12/2023

Lịch giảng dạy thực hành tuần 14 (HK1) từ 11/12 đến 17/12/2023

Thứ Sáu, 08:20 08/12/2023

Lịch giảng dạy thực hành tuần 13 (HK1) tuần từ 4/12/2023 đến 10/12/2023

Thứ Sáu, 13:33 01/12/2023

Video giới thiệu