Lịch giảng dạy thực hành tuần 7 (HK2) tuần từ 15/4/2024 đến 21/4/2024

Sinh viên có thê xem file đính kèm

/media/30/uffile-upload-no-title30009.xls

  • Thứ Sáu, 13:52 12/04/2024

Tags:

Tin tiêu điểm

Lịch giảng dạy thực hành tuần từ 28/3 đến 3/4/2022

Thứ Năm, 09:26 24/03/2022
THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY-TKTT NĂM 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY-TKTT NĂM 2019

Thứ Sáu, 10:53 01/03/2019
TẠM BIỆT SINH VIÊN KHÓA 9 - NGÀY MAI TA GẶP LẠI

TẠM BIỆT SINH VIÊN KHÓA 9 - NGÀY MAI TA GẶP LẠI

Thứ Bảy, 10:35 08/09/2018

Thông tin tuyển dụng của công ty NITORI FURNITURE VIETNAM EPE.

Thứ Sáu, 08:10 16/06/2017

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

Thứ Sáu, 11:31 10/03/2017

Các bài đã đăng

Lịch giảng dạy thực hành tuần 12 (HK2) tuần từ 20/5/2024 đến 26/5/2024

Thứ Sáu, 10:26 17/05/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 11 (HK2) tuần từ 13/5/2024 đến 13.5.2024 đến 19.5.2024

Thứ Sáu, 08:30 10/05/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 10 (HK2) tuần từ 6/5/2024 đến 12/5/2024

Thứ Sáu, 13:30 03/05/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 9 (HK2) tuần từ 29.4.2024 đến 5.5.2024

Thứ Sáu, 08:29 26/04/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 8 (HK2) tuần từ 22/4 đến 28/4/2024

Thứ Hai, 14:01 22/04/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 6 (HK2) tuần từ 8/12 đến 14/4/2024

Thứ Sáu, 13:33 05/04/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 5 (HK2) từ 1/4/2024 đến 7/4/2024

Thứ Sáu, 13:29 29/03/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 4 (HK2) từ 25/3 đến 31/3/2024

Thứ Bảy, 10:09 23/03/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 3 (HK2) từ 18/3 đến 24/3/2024

Thứ Sáu, 13:56 15/03/2024

Lịch giảng dạy thực hành tuần 2 (HK1) tuần từ 11/3/2024 đến 17/3/2024

Thứ Sáu, 13:37 08/03/2024

Video giới thiệu