Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu một số phương pháp tạo hình vật liệu thời trang trong đào tạo ngành Thiết kế thời trang

Ngày 7/11/2018, Hội đồng đã nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu một số phương pháp tạo hình vật liệu thời trang trong đào tạo ngành Thiết kế thời trang”. Đề tài do ThS. Vũ Huyền Trang - Giảng viên khoa Công nghệ May và Thiết kế Thời trang chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu đề tài do TS. Nguyễn Anh Tuấn là chủ tịch hội đồng .

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu một số phương pháp tạo hình vật liệu thời trang trong đào tạo ngành Thiết kế thời trang

Chủ nhiệm đề tài : ThS. Vũ Huyền Trang - Giảng viên khoa Công nghệ May và TKTT

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu một số phương pháp tạo hình vật liệu thời trang trong đào tạo ngành Thiết kế thời trang

Hội đồng nghiệm thu đề tài

Nhóm tác giả là các giảng viên Bộ môn Thiết kế thời trang, Khoa Công nghệ may & TKTT đã tập trung nghiên cứu vai trò của vật liệu thời trang; các loại vật liệu thời trang; các phương pháp tạo hình trên vải; ứng dụng các phương pháp tạo hình trên vải trong giảng dạy.

Các tác giả đã hệ thống được một số phương pháp tạo hình vật liệu thời trang thường áp dụng trong thiết kế thời trang và ứng dụng các phương pháp đó vào trang phục. Đồng thời, nhóm thực hiện đề tài cũng đã xây dựng quy trình cùng với yêu cầu của kỹ thuật thể hiện cho 05 phương pháp tạo hình trên vải. Dựa trên các quy trình tạo hình vải đã được xây dựng, nhóm đã thiết kế và gia công 04 bộ trang phục với giá trị sử dụng và thẩm mỹ cao.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu một số phương pháp tạo hình vật liệu thời trang trong đào tạo ngành Thiết kế thời trang

Các sản phẩm trang phục áp dụng phương pháp tạo hình trên vải của đề tài

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Nhóm tác giả đã đáp ứng đầy đủ các sản phẩm theo đăng ký. Hội đồng thống nhất đánh giá nghiệm thu đề tài và đạt loại Khá.

Một số mẫu trang phục ứng dụng phương pháp tạo hình vải thực hiện trong đề tài

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu một số phương pháp tạo hình vật liệu thời trang trong đào tạo ngành Thiết kế thời trang

  • Thứ Hai, 13:47 12/11/2018

Tags: