CHUẨN BỊ BÁO CÁO NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2020 – KHOA CNM & TKTT

13h30 ngày 22, 25 tháng 6 năm 2020, Khoa Công nghệ May & TKTT đã tổ chức cho sinh viên báo cáo kết quả đề tài NCKH năm 2020.  Hoạt động này nhằm giúp các sinh viên hoàn thiện tốt hơn đề tài NCKH của nhóm để sẵn sang cho báo cáo nghiệm thu cấp trường.

Tham dự buổi báo cáo gồm các thầy cô hướng dẫn các nhóm sinh viên NCKH như PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ, TS. Lưu Thị Tho, ThS. Đinh Mai Hương, ThS. Phạm Thị Thắm, ThS. Nguyễn Thị Mai Hoa, ThS. Phạm Thị Huyền, ThS. Nguyễn Trọng Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Mai, ThS. Nguyễn Gia Linh, ThS. Vũ Thu Huyền cùng các thầy cô giáo trong khoa, các nhóm sinh viên tham gia NCKH và các bạn sinh viên quan tâm tới dự.

Tại buổi báo cáo, các sinh viên đại diện cho 10 nhóm NCKH đã báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu của đề tài. Nội dung của các đề tài mang nhiều sắc thái khác nhau, phong phú, từ nghiên cứu thiết kế mỹ thuật sản phẩm tới vật liệu may, các yếu tố kỹ thuật và công nghệ ảnh hưởng tới chất lượng, định mức và tiêu hao vật liệu cũng như quá trình tiêu thụ sản phẩm may và thời trang.

Các thầy cô đã đóng góp chi tiết, nhiều ý kiến cụ thể cho từng đề tài, từ cách trình bày, nội dung, mục tiêu, phương pháp và kết quả nghiên cứu ...nhằm giúp các bạn sinh viên hoàn thiện nội dung đề tài theo yêu cầu của Nhà trường để sẵn sang cho buổi nghiệm thu kết quả nghiên cứu sẽ diễn ra vào ngày 30/6/2020 được tốt hơn.

Một số hình ảnh của buổi báo cáo: CHUẨN BỊ BÁO CÁO NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2020 – KHOA CNM & TKTTCHUẨN BỊ BÁO CÁO NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2020 – KHOA CNM & TKTTCHUẨN BỊ BÁO CÁO NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2020 – KHOA CNM & TKTT

CHUẨN BỊ BÁO CÁO NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2020 – KHOA CNM & TKTT

TS. Lưu Thị Tho

  • Thứ Sáu, 16:20 26/06/2020

Tags: