Các bài báo khoa học đã công bố của cán bộ giảng viên trong khoa CN May & TKTT trong 5 năm gần đây

Các bài báo khoa học đã công bố của cán bộ giảng viên trong khoa CN May & TKTT

trong 5 năm gần đây

STT

Tên công trình

Tên tác giả

Nguồn công bố

1

Effect of molecular weight of chitosan on antibacterial activity of cotton fabrics treated by chitosan.

Lưu Thị Tho

Journal of Science & Technology technical universities, No.93-2013.

2

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của xử lý chiếu xạ tia gamma tới trọng lượng phân tử của chitosan.

Lưu Thị Tho

Tạp chí Hóa học, tháng 8 năm 2013, T.51(4ISSN 0866 - 7144

3

Effect of Molecular Weight of Chitosan on the Antibacterial Durability of Cotton Fabrics after Treatment by Chitosan.

Lưu Thị Tho

The 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design, 2014

4

Effect of Cross-Linker On The Antibacterial Durability of Cotton Fabrics After Treatment by Chitosan.

Lưu Thị Tho

ISBN 978-1-84626-P-CFT-8. Proceedings of The 89th Textile Institute World Conference Wuhan, P. R. China, 2014

5

Tách các phân đoạn chitosan chiếu xạ bằng màng siêu lọc và khả năng ứng dụng chúng tronng hoàn tất vải bông.

Lưu Thị Tho

Tạp chí Hóa học, tháng 06 năm 2014, T.52(3).

6

Thiết kế 3D và 2D sản phẩm áo váy thời trang đối tượng học sinh nữ tiểu học từ dữ liệu quét 3D cơ thể người sử dụng trong sản xuất may công nghiệp Việt Nam.

Đinh Mai Hương

Phan Thanh Thảo

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, 2014

7

Dự báo đặc tính rủ của vải bông dệt thoi ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo

Nguyễn Thị Lệ

Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN 0866- 7056, số 4/2016

8

Ảnh hưởng của thông số cuộn vải tới độ hao hụt trải vải

Nguyễn Thị Lệ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHSPKT HY, ISSN 2354-0575, số 9, 2016.

9

Ảnh hưởng của thông số cấu trúc tới tính uốn của vải bông dệt thoi

Nguyễn Thị Lệ

Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN 0866- 7056, số 5/2016

10

Ảnh hưởng của thông số cấu trúc vải và lượng dư thiết kế đến độ tiện nghi cử động và vừa vặn của bộ quần áo Aerobic

Nguyễn Thị Lệ, Trương Thị Hoàng Yến

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHSPKT HY, ISSN 2354-0575, số 10/2016

11

Effect of seams on drape behaviour of cotton woven fabrics

Nguyen Thi Le

UTEHY Journal of Science and Technology , ISSN 2354-0575, số 12/2016

12

Đánh giá các tính chất của vải cotton nhuộm bằng chất màu tự nhiên

Nguyễn Trọng Tuấn, Hoàng Thị Lĩnh, Phạm Thị Hồng Phượng

Tạp chí khoa học và Công nghệ, 2016

13

Nghiên cứu một số tính chất của vải đũi tơ tằm nhuộm bằng chất màu tự nhiên

Nguyễn Trọng Tuấn, Hoàng Thị Lĩnh, Hoàng Thị Thu Lan

Tạp chí Cơ khí Việt nam, 2016

14

Xây dựng công thức các đường cong ngang lưới cơ sở chân váy nữ sinh Việt Nam sử dụng côngnghệ 3D

Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thị Minh Kiều

Tạp chí cơ khí Việt nam, 10/2016

15

Tính định mức tiêu hao nguyên liệu đơn hàng bán đứt ngành Công nghiệp May bằng phần mềm ứng dụng Công nghệ thông tin

Nguyễn Thị Sinh

Tạp chí KH&CN, trường Đại học Công nghệp Hà nội số 35, tháng 8/2016

16

Nghệ thuật vải gấm Việt Nam

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Tạp chí văn hóa nghệ thuật, Số 380 (2/2016)

17

Yếu tố nghệ thuật trong tạo tác giá trị vải gấm

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Tạp chí văn hóa nghệ thuật, Số 381 (3/2016)

18

Cơ sở hình thành mốt và chu trình mốt- thời trang

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, Số 17 (5/2016)

19

Làng nghề dệt gấm lụa Việt Nam

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, Số 256 (5/2016)

20

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dài váy bó đến đánh giá của người dùng thử ứng dụng mô hình Logistic

Nguyễn Thị Lệ

Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN 0866- 7056, số 6/2017

21

Nghiên cứu thiết lập phần mềm lập kế hoạch sản xuất trong may công nghiệp

Nguyễn Thị Lệ

Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN 0866- 7056, số 6/2017

22

Dự báo độ tiện nghi vận động của váy bó ứng dụng mạng nơron nhân tạo

Nguyễn Thị Lệ

Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN 0866- 7056, số 8/2017

23

Nghiên cứu thiết lập phần mềm tác nghiệp sản xuất trong may công nghiệp

Nguyễn Thị Lệ

Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN 0866- 7056, số 8/2017

24

Ảnh hưởng của thông số cấu trúc tới đặc tính trượt của vải bông dệt thoi

Nguyễn Thị Lệ

Tạp chí Cơ khí Việt nam, ISSN 0866- 7056, số 8/2017

25

Ảnh hưởng của thuốc nhuộm và nồng độ sử dụng chúng tới khả năng kháng tia UV của vải

Lưu Thị Tho

Tạp chí Khoa học Công nghệ - Trường Đại học Xây Dựng, 2017

26

Nghiên cứu khảo sát một số tính chất ảnh hưởng của vải không dệt để tạo khăn ướt cao cấp

Lưu Thị Tho

Tạp chí Khoa học Công nghệ - Trường Đại học Công Nghiệp, 2017

27

Research on the effect of dyeing cotton with the aqueous extract of jackfruit leaves (Artocapus heterophyllus,L)

Hong Phuong Pham Thi, Han Uyen Tran Nguyen, Linh Hoang Thi, Tuan Nguyen Trong, Tan Vu Duc, Thu Lan Nguyen Thi

Viện Kỹ thuật nhiệt đới - ITT, The 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics & Biomedicine of Functional and Novel Materials ( ASAM-6 ), Trang 757, 2017.

28

Sự khác biệt giữa gấm hiện đại và gấm truyền thống

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam. Số 267 (tháng 4/2017), trang 64- 66.

29

Yêu cầu trong thiết kế trang phục công sở

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật. Số 400 (tháng 10/2017), tr 63-65.

30

Trang trí hoa văn trên sản phẩm tơ tằm làng Vạn Phúc

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Tạp chí Văn Hóa Học. Số 6 (34) (Tháng 11,12/2017), tr 71- 74.

31

Thiên nhiên trong nghệ thuật tạo hình trang phục của người Việt

Nguyễn Thị Loan

Tạp chí văn hóa nghệ thuật, 2/2017

32

Nghiên cứu ảnh hưởng của quy trình thao tác may tới năng suất của chuyền may sản phẩm áo Polo-shirt dệt kim.

Đinh Mai Hương

Hà Thị Thơm

Phan Thanh Thảo

Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2017.

33

Áp dụng một số công cụ sản xuất tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trong chuyền may sản phẩn chất liệu dệt kim

Đinh Mai Hương

Dương Thị Mai

Phan Thanh Thảo

Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2017.

34

Ứng dụng nhân trắc học trong thiết kế trang phục

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, số 23, 2017, ISSN: 1859 – 4964.

35

Nghệ thuật trang trí trên sản phẩm dệt tơ tằm Việt Nam

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Kỷ yếu “Hội nghị NCKH của nghiên cứu sinh 2017”, số 2/2018,

ISBN: 978-604-77-5265-2

36

Tính hiện đại của màu sắc trang phục nữ truyền thống dân tộc Pà Thẻn

Nguyễn Phương Việt

Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, ISSN: Số 408 (tháng 6/2018), tr 18-21

37

Xây dựng quy trình thao tác hợp lý may sản phẩm áo Polo-Shirt nam chất liệu dệt kim tại Việt Nam

Đinh Mai Hương

Dương Công Lực

Phan Thanh Thảo

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn Quốc về Dệt May lần thứ 1, 2018

  • Thứ Ba, 13:28 26/02/2019

Tags:

Tin tiêu điểm

Lịch giảng dạy thực hành tuần từ 28/3 đến 3/4/2022

Thứ Năm, 09:26 24/03/2022
THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY-TKTT NĂM 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CÔNG NGHỆ MAY-TKTT NĂM 2019

Thứ Sáu, 10:53 01/03/2019
TẠM BIỆT SINH VIÊN KHÓA 9 - NGÀY MAI TA GẶP LẠI

TẠM BIỆT SINH VIÊN KHÓA 9 - NGÀY MAI TA GẶP LẠI

Thứ Bảy, 10:35 08/09/2018

Thông tin tuyển dụng của công ty NITORI FURNITURE VIETNAM EPE.

Thứ Sáu, 08:10 16/06/2017

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY

Thứ Sáu, 11:31 10/03/2017

Các bài đã đăng

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA SINH VIÊN KHOA CN MAY & TKTT NĂM HỌC 2020-2021

Thứ Tư, 17:37 28/07/2021

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA CN MAY & TKTT NĂM HỌC 2020-2021

Thứ Tư, 17:23 28/07/2021

BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ, KHOA CN MAY & TKTT NĂM HỌC 2020-2021

Thứ Tư, 17:20 28/07/2021

Tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên nhóm 4 (GVHD : PGS.TS Nguyễn Thị Lệ )

Thứ Bảy, 14:55 13/07/2019

Tóm tắt công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên nhóm 3 (GVHD : Th.s Vũ Thu Huyền )

Thứ Bảy, 14:53 13/07/2019

Các đề tài nghiên cứu khoa học do cán bộ, giáo viên khoa CNM-TKTT thực hiện

Thứ Ba, 10:13 26/02/2019
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu một số phương pháp tạo hình vật liệu thời trang trong đào tạo ngành Thiết kế thời trang

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu một số phương pháp tạo hình vật liệu thời trang trong đào tạo ngành Thiết kế thời trang

Thứ Hai, 13:47 12/11/2018

Kế hoạch kiểm tra tiến độ NCKH của sinh viên

Thứ Tư, 16:17 22/03/2017

Quyết định giao đề tài cho NCKH sinh viên

Thứ Tư, 16:11 22/03/2017

Video giới thiệu