Đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên lớp Cao học khóa 9 đợt 1 (2019-2021) ngành Công nghệ May

8h30 Ngày 31 tháng 8 năm 2019, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 9 đợt 1, ngành công nghệ Dệt May theo Quyết định số 667/QQĐ-ĐHCN ngày 10/8/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tại phòng bảo vệ luận án số 2, nhà A1.

Tham dự buổi đánh giá bao gồm các thành viên của Tiểu ban thẩm định đánh giá (PGS.TS Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Tiểu ban, TS. Lưu Thị Tho – UV – Thư ký, PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn – Ủy viên, cùng các học viên cao học khóa 9.

Đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên lớp Cao học khóa 9 đợt 1 (2019-2021) ngành Công nghệ May

Tại buổi đánh giá, các 06 học viên cao học (khóa 9 đợt 1), đã trình bày tính cấp thiết của đề tài, đối tượng, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, bố cục của luận văn…Nội dung của các đề tài khá đa dạng và phong phú từ nghiên cứu cấu trúc, xử lý hoàn thiện tạo chức năng cho vải, ảnh hưởng của các thông số công nghệ may tới chất lượng đường may, ảnh hưởng của cấu trúc sản phẩm tới tiện nghi trang phục, ứng dụng phương pháp mới để thiết kế sản phẩm may,...

Đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên lớp Cao học khóa 9 đợt 1 (2019-2021) ngành Công nghệ May

Các thành viên trong Tiểu ban đánh giá đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chi tiết, cụ thể cho từng đề tài, từ cách trình bày, nội dung, mục tiêu, phương pháp thiết kế nghiên cứu tới trình bày kết quả thu được nhằm giúp các học viên làm rõ, hiểu sâu sắc hơn, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện đề cương luận văn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện tiếp theo.

Đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên lớp Cao học khóa 9 đợt 1 (2019-2021) ngành Công nghệ May

Các thành viên của Tiểu ban thẩm định đã đánh giá rất cao sự cố gắng nỗ lực từ cách tiếp cận, giải quyết các vấn đề để thực hiện tốt nội dung nghiên cứu của học viên và các nhà khoa học với vai trò là hướng dẫn khoa học của từng luận văn.

Chúc các học viên cao học khóa 9 ngành Công nghệ Dệt May, trường Đại học Công nghiệp Hà nội tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung nghiên cứu của luận văn cao học và bảo vệ luận văn thành công đúng thời gian qui định.

Một số hình ảnh của buổi thẩm định:

Đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên lớp Cao học khóa 9 đợt 1 (2019-2021) ngành Công nghệ May

Đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên lớp Cao học khóa 9 đợt 1 (2019-2021) ngành Công nghệ MayĐánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên lớp Cao học khóa 9 đợt 1 (2019-2021) ngành Công nghệ May

TS. Lưu Thị Tho

  • Thứ Ba, 08:41 01/09/2020

Tags: