Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiệm thu giáo trình Sinh thái và môi trường Dệt May

14h ngày 01/10/2021 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu giáo trình “Sinh thái và môi trường dệt may” cấp trường tại phòng họp tầng 3, nhà A1.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiệm thu giáo trình Sinh thái và môi trường Dệt May

Trong những năm gần đây, sinh thái và môi trường trong ngành dệt may ngày càng được quan tâm bởi yêu cầu cấp thiết của sự phát triển bền vững. Vì vậy, việc biên soạn giáo trình “Sinh thái và môi trường dệt may” nhằm phục vụ đào tạo kỹ sư, cử nhân cho ngành dệt may và thời trang ở trình độ đại học là rất cần thiết.

Hội đồng thẩm định nghiệm thu giáo trình “Sinh thái và môi trường dệt may” theo QĐ số 822/QĐ-ĐHCN ngày 22/9/2021 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiệm thu giáo trình Sinh thái và môi trường Dệt May

Nhóm biên soạn giáo trình gồm: TS. Lưu Thị Tho – Chủ biên giáo trình và ThS. Nguyễn Trọng Tuấn.

Tại buổi nghiệm thu, nhóm biên soạn đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của giáo trình, gồm 3 chương:

Chương 1. Tác động của sản xuất dệt may đến môi trường

Chương 2. Sinh thái dệt may

Chương 3. Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp dệt may

Giáo trình đề cập tới các khái niệm cơ bản về môi trường, ô nhiễm môi trường và các tiêu chí đánh giá, các giải pháp chính bảo vệ môi trường, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001;Khái quát các quá trình sản xuất trong công nghiệp dệt may, tác động của sản xuất dệt may đến môi trường và sức khỏe con người; Khái niệm về sinh thái học, hệ sinh thái, cân bằng sinh thái, một số hệ sinh thái liên quan đến bảo vệ môi trường;Sinh thái học sản xuất, sinh thái học sử dụng, sinh thái học thải bỏ, các chất vi lượng có hại trên sản phẩm dệt may;Khái niệm về nhãn sinh thái, yêu cầu, nội dung về nhãn sinh thái, một số nhãn sinh thái dệt may tiêu biểu; Khái niệm về sản xuất sạch hơn, vai trò và lợi ích của sản xuất sạch hơn, các nhóm giải pháp sản xuất sạch hơn;Thực hiện và đánh giá sản xuất sạch hơn (6 bước và 18 nhiệm vụ); Áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất sản phẩm dệt may.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá nội dung của giáo trình phù hợp với đề cương chi tiết học phần trình độ đào tạo hệ Đại học, đáp ứng được chuẩn đầu ra; đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Nội dung cơ bản đảm bảo tính hệ thống, thống nhất theo mục tiêu, chương trình đào tạo đã được phê duyệt, đảm bảo tính liên thông. Kiến thức trong giáo trình đầy đủ, phù hợp với đề cương chi tiết học phần, sát với thực tiễn sản xuất và cập nhật. Giáo trình có cấu trúc phù hợp, tuân thủ các quy định của Nhà trường. Giáo trình có tài liệu tham khảo phù hợp, tin cậy.

Giáo trình “Sinh thái và môi trường dệt may” sẽ là tài liệu học tập và giảng dạy phù hợp cho sinh viên và giảng viên hệ Đại học ngành Công nghệ Dệt May và Thiết kế Thời trang; đồng thời là tài liệu tham khảo hiệu quả cho sinh viên các ngành khác để có ý thức hơn trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Giáo trình cũng là tài liệu tham khảo tốt cho cán bộ kỹ thuật, quản lý trong ngành dệt may. Giáo trình được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt và nhóm tác giả sẽ tiếp tục hoàn thiện theo góp ý chi tiết của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu giáo trình:

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiệm thu giáo trình Sinh thái và môi trường Dệt MayTrường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiệm thu giáo trình Sinh thái và môi trường Dệt MayTrường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiệm thu giáo trình Sinh thái và môi trường Dệt MayTrường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiệm thu giáo trình Sinh thái và môi trường Dệt MayTrường Đại học Công nghiệp Hà Nội nghiệm thu giáo trình Sinh thái và môi trường Dệt May

Tác giả : TS. Lưu Thị Tho

  • Thứ Hai, 10:02 04/10/2021

Tags: