Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường : “Nghiên cứu chế tạo Ma nơ canh theo kích thước cơ thể nữ sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ứng dụng thiết kế mẫu trong may mặc”

Ngày 31/03/2021, trường đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu chế tạo Ma nơ canh theo kích thước cơ thể nữ sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ứng dụng thiết kế mẫu trong may mặc”. Đề tài do ThS. Nguyễn Văn Du - Khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang làm chủ nhiệm và thực hiện cùng các thầy cô giáo và sinh viên trong khoa Công nghệ May & TKTT.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường : “Nghiên cứu chế tạo Ma nơ canh theo kích thước cơ thể nữ sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ứng dụng thiết kế mẫu trong may mặc”

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường : “Nghiên cứu chế tạo Ma nơ canh theo kích thước cơ thể nữ sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ứng dụng thiết kế mẫu trong may mặc”

Manơcanh phục vụ thiết kế, tạo mẫu sản phẩm may mặc có vai trò rất quan trọng trong việc góp phần đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Đề tài đã xây dựng quy trình sản xuất ma nơ canh thiết kế, chế tạo ma nơ canh thiết kế có hình dáng, kích thước phù hợp với đặc điểm nhân trắc phần thân trên của cơ thể điển hình nữ sinh ĐH Công nghiệp Hà nội. Sản phẩm ma nơ canh của đề tài đảm bảo các yêu cầu và chức năng của ma nơ canh thiết kế trong may mặc.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường : “Nghiên cứu chế tạo Ma nơ canh theo kích thước cơ thể nữ sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ứng dụng thiết kế mẫu trong may mặc”

Hội đồng nghiệm thu đề tài

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường : “Nghiên cứu chế tạo Ma nơ canh theo kích thước cơ thể nữ sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ứng dụng thiết kế mẫu trong may mặc”

Nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài có tính ứng dụng thực tiễn, đảm bảo các mục tiêu kinh tế, xã hội và góp phần phục vụ công tác đào tạo. Những kết quả đề tài đạt được có khả năng ứng dụng để phục vụ thiết kế mẫu may mặc, làm học cụ tại cơ sở đào tạo ngành Công nghệ May, Thiết kế thời trang và các công ty sản xuất sản phẩm may thời trang. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài và đề nghị nhóm nghiên cứu hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong thực tế.

Ths. Nguyễn Văn Du

  • Thứ Sáu, 10:43 02/04/2021

Tags: