Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu tính toán xác định định mức chỉ trong may công nghiệp”

Chiều ngày 31/03/2020, trường đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Nghiên cứu tính toán xác định định mức chỉ trong may công nghiệp”. Đề tài do PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ khoa Công nghệ may và Thiết kế thời trang làm chủ nhiệm và thực hiện cùng với các thầy cô giáo, sinh viên trong khoa với sự hỗ trợ của nhà máy may.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu tính toán xác định định mức chỉ trong may công nghiệp”

Chủ nhiệm đề tài - PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ trình bày tóm tắt nội dung đề tài

Với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc chuẩn bị chỉ may, tính giá thành sản phẩm tìm ra biện pháp giảm thiểu lãng phí chỉ góp phần làm giảm chi phí vật liệu đầu vào trong sản xuất may công nghiệp, tác động tích cực vào doanh thu và tiền lương của cán bộ công nhân trong doanh nghiệp. Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu xây dựng mô hình tính lượng tiêu hao chỉ cho 24 đường may thông dụng từ dữ liệu thực nghiệm bằng kỹ thuật Bayesian Model Average và thiết lập phần mềm hỗ trợ định mức chỉ may TC.V1.0 cho sản phẩm và đơn hàng thông dụng trong may công nghiệp. Phần mềm đã được đưa vào áp dụng tính toán thử nghiệm trên một số đơn hàng sản xuất may công nghiệp tại công ty Cổ phần may Đông Mỹ và được đánh giá là đáp ứng tốt yêu cầu của sản xuất. Các kết quả tính toán chính xác, nhanh chóng và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu tính toán xác định định mức chỉ trong may công nghiệp”

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài vừa có tính khoa học và ứng dụng thực tiễn cao, vừa đảm bảo các mục tiêu kinh tế, xã hội và đáp ứng tính thời sự. Đề tài có khả năng ứng dụng thửnghiệm tại các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo ngành Công nghệ Dệt May và các Công ty sản xuất sản phẩm may công nghiệp. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài và đề nghị nhóm nghiên cứu hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong thực tế.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu tính toán xác định định mức chỉ trong may công nghiệp”Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu tính toán xác định định mức chỉ trong may công nghiệp”

Hội đồng nghiệm thu đề tài và nhóm nghiên cứu

Ths. Phạm Thị Huyền

  • Thứ Năm, 13:23 01/04/2021

Tags: