Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lựa chọn vải dệt thoi đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí dùng cho quần áo bảo hộ lao động sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

14h, ngày 23/12/2020, Nhà trường tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nghiên cứu lựa chọn vải dệt thoi đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí dùng cho quần áo bảo hộ lao động sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”. Đề tài do TS. Lưu Thị Tho - Phó Trưởng khoa Công nghệ May và Thiết kế thời trang chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lựa chọn vải dệt thoi đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí dùng cho quần áo bảo hộ lao động sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Tham dự buổi nghiệm thu đề tài gồm các thành viên của Hội đồng (PGS.TS Phạm Văn Bổng - Chủ tịch HĐ, TS. Giần Thị Thu Hường – Phản biện 1, PGS.TS Nguyễn Thị Lệ - Phản biện 2, ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên, ThS. Phạm Thị Quỳnh Hương - Ủy viên, PGS.TS Phạm Văn Đông – Ủy viên, TS. Nguyễn Xuân Trường - Ủy viên, thư ký), các thành viên thực hiện đề tài, các khách mời và các em sinh viên quan tâm tới dự.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lưu Thị Tho – chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm tác giả báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu của đề tài.

Đề tài tập trung nghiên cứu, lựa chọn 03 mẫu vải dệt thoi vân chéo đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí, phù hợp để may trang phục bảo hộ lao động cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nhóm tác giả đã nghiên cứu tổng quan các vấn đề về quần áo bảo hộ lao động, một số tính chất của vải sử dụng đề may quần áo bảo hộ lao động; Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số cấu trúc đến khả năng thấm hút và thoáng khí của 21 mẫu vải thương mại và 03 mẫu vải đã sử dụng may quần áo bảo hộ lao động cho sinh viên của Trường.

Sau quá trình nghiên cứu, đề tài đã đạt được một số kết quả sau: (1) Xác định được một số thông số cấu trúc của vải sử dụng trong nghiên cứu. (2) Xác định được khả năng thấm hút và khả năng thoáng khí của 03 mẫu vải đã sử dụng để may quần áo bảo hộ lao động cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. (3) Xác định sự ảnh hưởng của kiểu dệt, chất liệu, khối lượng vải tới khả năng thấm hút và khả năng thoáng khí của vải. (4) Lựa chọn được 03 loại vải phù hợp để may quần áo bảo hộ lao động cho sinh viên ngành Cơ khí, Ô tô, Điện tử của Trường đáp ứng khả năng thấm hút và thong khí.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lựa chọn vải dệt thoi đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí dùng cho quần áo bảo hộ lao động sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS. Phạm Văn Bổng làm chủ tịch

Các thành viên Hội đồng đã đánh giá rất cao sự cố gắng nỗ lực của nhóm tác giả: Phần tổng quan được nghiên cứu rất kỹ, hướng đi rõ ràng, cách tiếp cận, giải quyết các vấn đề rất sát với nội dung nghiên cứu của đề tài.

Kết quả của đề tài gồm:

Bài báo khoa học: 2 bài (vượt 01 bài so với mục tiêu đề ra)

Báo cáo tổng kết Đề tài: 01 báo cáo

Sản phẩm: 03 bộ quần áo bảo hộ lao động của 3 mẫu vải lựa chọn.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lựa chọn vải dệt thoi đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí dùng cho quần áo bảo hộ lao động sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lựa chọn vải dệt thoi đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí dùng cho quần áo bảo hộ lao động sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lựa chọn vải dệt thoi đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí dùng cho quần áo bảo hộ lao động sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

ảnh 03 bộ quần áo bảo hộ lao động của 03 mẫu vải đề tài lựa chọn

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài “Nghiên cứu lựa chọn vải dệt thoi đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí dùng cho quần áo bảo hộ lao động sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội” có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Nội dung nghiên cứu của Đề tài phù hợp với mục tiêu đặt ra. Hội đồng nhất trí nghiệm thu và đánh giá đề tài xếp loại Khá.

Buổi nghiệm thu đề tài kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lựa chọn vải dệt thoi đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí dùng cho quần áo bảo hộ lao động sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lựa chọn vải dệt thoi đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí dùng cho quần áo bảo hộ lao động sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lựa chọn vải dệt thoi đáp ứng tính thấm hút và thoáng khí dùng cho quần áo bảo hộ lao động sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội”

Tác giả : Lưu Thị Tho

  • Thứ Năm, 08:55 24/12/2020

Tags: